Tôi không có tài năng đặc biệt nào cả. Tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết